שרה אורן

אורית
אור היית להורייך ולכל חברייך
בדמי ימייך נגדעו נעורייך
תהא נשמתך צרורה בצרור החיים
ואורך יובילנו לעולמים

 

בחזרה לעמוד הדלקת נר