גלריית תמונות

גלריית תמונות ילדות

תמונות ילדות

תמונות מבית הספר היסודי והתיכון

בי"ס יסודי ותיכון

תמנות מהשירות הצבאי

שירות צבאי

תמונת מתקופת הלימודים האקדמים

לימודים אקדמיים

 

תמונת בשרות משרד החוץ

בשרות משרד החוץ

תמונות משפחת אוזרוב

תמונות המשפחה

תמונות אחרונות

תמונות אחרונות

קיר יזכור

קיר יזכור