22.3.2020

יום הזיכרון לשנה ה- 18 נערך ביום 22.3.2020 – כ"ו באדר ב' בתש"פ