2.4.2019

יום הזיכרון לשנה ה- 17 נערך ביום 2.4.19 – כ"ו באדר ב' בתשע"ט