חיבורים של אורית

חיבורים שכתבה אורית בתיכון בבית הספר "רנה קסין"–1991

 

חיבור בנושא: "איזהו גיבור? שעושה שונאו אוהבו
"לא הכל ורוד בעולם היפה שבו אנו חיים.
בעולם היפה הזה יש גם מלחמות.
החיים מורכבים, בין השאר מרגשות, שנאה ואהבה.
כל אדם חי את חייו אך בתוך חברה.
לא כולם מסתדרים, יש חילוקי דעות שבעקבותיהם נוצרים עימותים
ואף מלחמות המביאות שנאה וריחוק.
צריך לדעת לגשר על הרגש הזה ולהדחיק אותו.

 

נפנה לשאלה: "איזהו גיבור? שעושה שונאו אוהבו".
נגיע למסקנה כי אכן מי שעושה את שונאו אוהבו הוא גיבור.
מי שמסוגל לדבר, יודע לוותר, להתפשר,
להתקרב ולגשר על הפערים וחילוקי הדעות,
מוותר על הדברים היקרים לו- בעיני הוא גיבור.
גיבור הוא לא מי שמנצח בכוח,
גיבור הוא זה שיודע לוותר ולהתפשר.

 

חיבור שכתבה אורית בנושא: "מהי חברות?"

 

חברות היא מרשם בלתי מוגדר.
בני אדם פיתחו במשך הזמן חברויות מסוגים שונים.
אנשים הסומכים זה על זה ומעניקים זה לזה הם חברים.
האדם זקוק לחבר וזקוק תמיד למישהו לחלוק עמו
בשמחה, בכאב, במחשבות וברצונות.
מה היה עושה אדם ללא חבר וללא מישהו לחלוק עמו בחוויות האישיות?
תמיד זקוקים למישהו להישען עליו.

 

החברות היא הבסיס והמשענת לכל החיים.
ה' ברא את האנשים שיתחברו זה עם זה ויעניקו זה לזה.
כל חברות והמרכיבים שלה.
אני סבורה שזהו הבסיס לקיום הרוחני של האדם
שזקוק למישהו לחלוק עמו את החיים.
החברות היא חוויה חיונית בחייו של כל אדם.